Tuesday, March 1, 2011

Carina om Fula hus på Stadsarkitektdagen 24/3 , Norrköping

Vilket höjdaruppdrag! Jag ska tala om 1970-talets byggnader med utgångspunkten; Är detta vårt fula kulturarv? Jag har massor att säga och många tankar kring hur man kan använda kulturarvet som besöksmål om det så är ett "fult" 1970-tals område. Program

Årets tema: ATT VARA ELLER BEVARA
- i gränslandet mellan nostalgi och rationalitet

Hur värderas och används kulturmiljön? Står vi inför en ny rivingsvåg? Vem har ansvaret för vad? Vem bryr sig? Årets stadsarkitektdag belyser möjligheter och hinder för stadens
kulturhistoriska värden. Inramningen till frågeställingarna är ett nybyggt, toppmodernt visualiseringscenter i Norrköpings anrika industrilandskap.

MEDVERKANDE FÖRELÄSARE
Carina Sundqvist, byggnadsantikvarie,
VD för Inspirationsbyrån
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk
historia, författare & fotograf till
böckerna om Övergivna platser
Kristofer Sjöö, byggnadsantikvarie,
Länsstyrelsen i Halland
Lennart Grandelius, arkitekt, tidigare
stadsarkitekt i Eksjö, var med och
startade Byggnadsvård Qvarnarp
Sören Holmström, plan- och
byggantikvarie i Göteborg
Tina Bosnjak-Erixon,
planeringsarkitekt i NorrköpingNo comments: