Monday, March 7, 2011

Carina med i DIK-forum. Nomadarbetare.

"Fler och fler jobbar lika gärna på ett fik som på kontoret. Nomadarbetarna vill röra på sig och byta miljö ofta.

En kvinnlig nomadarbetare som har hyrt in sig på Win-Win är Carina Sundqvist. Hon är bebyggelseantikvarie och driver Inspirationsbyrån. Inspirationsbyrån anordnar guidade rundturer i Göteborg med teman som ”Det fula Göteborg” eller ”Avenyn – Sveriges mest kända gata”. Nytt för i höst är minnesvandringar, där svenske mästaren i minne, Idriz Zogaj, hjälper deltagarna med tips hur de ska minnas vad de lär sig under vandringen. Carina Sundqvist är ganska rastlös. Därför har hon alltid haft ett jobb där arbetsplatsen har kunnat varieras." Text: KERSTIN SJÖDÉN DIK FORUM NR 2 | 2011

No comments: