Friday, February 26, 2010

Carina gav "Storytellning" i Dingle

Turnén fortsätter! Idag var vi i Dingle utanför Uddevalla för att verka för landsbygdsutveckling. Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån, bidrog med sina kunskaper om hur Storytelling med fördel kan användas i marknadsföringssyfte för oss som använder kulturarvet som en resurs.

Maria Christensson, Röe Gård, drog perfekta "Storytelling" historier om kanonkulor, Bellman och Margareta Huitfeldt.
Anders Nykvist, Västsvenska Turistrådet, höll en mycket intressant föreläsning som fick mig att inse att jag är inne på HELT rätt väg. :-)
Rolf Danielsson, Västarvet, som tillsammans med Sara Roland Hushållningssällskapet Väst, var nöjda med dagen. (på bilden tillsammans med Maria Christensson.

Vi höll till på Dingle Naturbruksgymnasium, denna soliga dag med en meter snö utanför.

Elke Knapp från Tingvall Bed & Breakfast talade om hur de arbetar med gäster från flera länder, särskilt Tyskland, om om hur naturen och fornlämningar har gjorts intressanta genom guidade turer.
Tingvall ligger naturskönt nära sjön Bullaren i Norra Bohusläns inland.

Mikael Hansson, från Väderöarna, berättade om utmaningar på öarna bland annat med logistik och sophantering.
Lars-Erik Hammar, Bohusläns Museum, deltog intresserat i debatten om landsbygdsutveckling.

1 comment:

longge said...

You can acquisition these ugg boots at both bounded shops and online stores. ugg retailers action them in a advanced ambit of designs, lengths and colors. Just bethink to do some analysis afore authoritative your adjustment online as there are sellers who accommodate affected uggs .Take a attending at accepted appearance trends, you will apprehend Australian affidavit ugg infant's erin boots become one of the hottest footwear. A ample amount of humans accept abutting in the affidavit ugg infant's erin line.