Wednesday, May 27, 2009

Klimatet vänder turistströmmar

Allt fler vill uppleva vår svenska natur och våra städer. Men hur reser de hit? Med tåg, cykel eller egna ben, får vi se till, framför bil och flyg som ökar de globala utsläppen av koldioxid och därmed påskyndar klimatförändringen.

Enligt en nyligen publiserad artikel i "Miljöforskning-Formas tidning för ett hållbart samhälle", finns många aspekter av turismen att vara vaksam på nu när klimatet får turistströmmar att vända. Vi reser fortfarande alldeles för mycket med bil och flyg. Detta bör tas i beaktande nu när allt fler städer lockar med stadsturism. Att se till att de turister reser till oss på ett mer hållbart sätt kan föras fram ytterliggare på agendan, eller hur?!

"Under framtida heta somrar kommer alltfler europeiska turister att söka sig norrut. Hur kommer detta att påverka ekonomi, miljö och social utveckling i Europas städer? Stadsturism i Europa har ökat under de senaste årtionden och turism som helhet är idag en av de största branscherna inom näringssektorn."

"Det är dock i sammanhanget viktigt att komma ihåg att turismen och speciellt dess resemönster, exempelvis bil- och flygresor, ökar de globala utsläppen av koldioxid och därmed påskyndar klimatförändringen. Att turismen både påverkar och påverkas av en klimatförändring gör att prognoser för framtida turistströmmar blir komplexa, vilket visats i flera forskningsrapporter."

Läs hela artikeln


Debattera på Ecoprofile.se

No comments: