Sunday, November 9, 2008

Metro Photo Challange 28/10-2/11


Metro Photo Challange turnén var i Nordstan. Carina agerade fotograf hela veckan i montern som eventföretaget Humblestorm skapat för Telia.

No comments: