Sunday, November 9, 2008

Entreprenörskväll för kvinnor, Venture Cup

Carina medverkade som inspiratör under Venture Cup:s helkväll på Odinslund. Många nya idéskapare fick extra fart och peppning.

No comments: