Tuesday, September 13, 2011

Starta företag-dag 8/9 2011

Carina Sundqvist var inbjuden som föreläsare vid Tillväxtverkets Starta Företagdag på Folkets Hus i Göteborg den 8/9. Åhörarna fick höra till entreprenörens resa och bästa tips.

De ca 200 gästerna sätter sig i Asperö-salen i Folkets Hus, Göteborg

No comments: