Monday, August 17, 2009

Vad gör jag just nu? Intervju i ADA


Inspiration är viktigt för så väl fritid som arbetsliv. Därför ville på ADA veta mer om vad Carina Sundqvist som driver Inspirationsbyrån håller på med.

Hej, vad gör du Carina Sundqvist?
Jag uppfinner upplevelser för att bidra till en hållbar utveckling i världen. Jag vill att människor ska konsumera upplevelser framför prylar. Därför behövs en inspirationsbyrå som levererar roliga och utvecklade upplevelser häromkring. Jag, som är byggnadsantikvarie, skriver just nu nytt manus för en "Fyrsafari" som jag en ny kund beställt, det är inspirerande." Läs hela ADA-intervjun

www.inspirationsbyran.se
www.adasweden.se

Inspirationsbyrån på Facebook

No comments: