Wednesday, June 17, 2009

Carina intervjuas i Västekot

"Företagare i Göteborgsregionen kan nu i ett nytt projekt få hjälp med att utveckla idéer och ta nya steg. Business Region Göteborg har startat en första kurs i affärsplanering för så kallade soloföretagare. Var och en av dem har stora förväntningar på vad kursen skall ge.

- Jag hoppas att jag kommer ha en suverän affärsplan efter den här kursen, säger deltagaren Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån."

Lyssna på hela inslaget i Västekot här

No comments: