Thursday, May 29, 2008

Inspirationsbyrån mötte Maud Olofsson

Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån och Maria Gustavsson, MIKU, med flera mötte näringsminister Maud Olofsson under "Kick off: Ambassadörer för kvinnors företagande" i Stockholm den 23 maj. Carina och Maria är utvalda att vara "Ambassadörer för kvinnors företagande" (totalt 880 personer) som ingår i Nuteks och Regeringens satsning för att öka företagandet i Sverige. Härligt att vara igång!

Här bland 750 andra sitter vi och blir inspirerade av intressanta och givande föredrag.

Ulla-Lisa Thordén "Republic Consulting AB", Maria Gustavsson, "MIKU" och Carina Sundqvist, "Inspirationsbyrån" skålar för de två år som kommer och den nytta vi hoppas göra.

Maria Masoomi "Marias Etnokök" delade med sig av mediatips -"Ljug aldrig."

Ambassadörerna ska inspirera studenter på skolor och utbildningar till att se företagadet som en möjlighet till försörjning och utveckling. -"Jag ska visa min egen och MIKU:s väg och utveckling genom ett bildspel", säger Maria Gustavsson, MIKU. -"Jag kommer att inrikta mig på varför jag är företagare och visa hur vi kan starta föreag inom kultur och hållbar utveckling. Föra in nytänkande", säger Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån. -"Detta ska bli mycket spännande", avslutar de samstämmigt.

No comments: