Tuesday, December 18, 2007

Volvoguidning i vintermörkret!

Ostindiska Companiets och Carnegie Porters byggnader på Klippan guidades kring när Göteborgs tidiga industriella utveckling beskrevs av Carina Sundqvist, byggnadshistoriker, under en guidning på Klippan för Volvo Parts Corporation.

No comments: