Friday, September 14, 2007

Nordisk vecka!

Carina ska hålla ett föredrag inom ämnet Kultur och Pengar under på en seminariedag arr. av Nordiska Föreningen. Här finns mycket att utveckla. Besök dagen och hör mig berätta min syn på hur kultur ska generera stora värden för företag och ekonomi för kulturverksamma! Vi ses den 26:e september på Brew House.

No comments: